UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"

Početna Deklaracija Projekti Aktualnosti Linkovi KontaktNaši ciljevi


Naši tekstovi:

- Uz projekte

- Publicistika

- Stručno

- Popularno

- Ostalo


Zanimljivosti


Download


Arhiva
Iz dotCommunist ManifestaMi, borci za slobodno informacijsko društvo želimo postupno, korak po korak, iz ruku buržoazije preuzeti intelektualnu baštinu čovječanstva koja pripada cijeloj ljudskoj zajednici. Mi se borimo za povrat kulturnog nasljeđa koje nam je ukradeno pod krinkom tzv. "intelektualnog vlasništva", kao i za povrat medija elektroničke komunikacije (elektromagnetskog spektra). Mi se zalažemo za slobodu govora, slobodno širenje znanja i slobodni razvoj tehnologije. Načini naše borbe bit će, dakako, različiti u različitim zemljama, no oni trebaju biti u skladu s našim glavnim ciljevima, a oni su sljedeći:
  • Ukidanje bilo kakvog oblika privatnog vlasništva nad idejama.

  • Povlačenje svih isključivih dozvola, privilegija i prava na korištenje spektra elektromagnetskog zračenja i poništenje svih ugovora o trajnom vlasništvu nad elektromagnetskim frekvencijama.

  • Razvoj elektroničke infrastrukture koja će svim ljudima omogućiti jednaka prava u procesu komunikacije.

  • Otvorenost kompjuterskih programa i bilo koje druge vrste softvera shvaćenog u najširem smislu te riječi (što uključuje npr. i genetski kod) i njihovo tretiranje kao javnog dobra.

  • Potpuno poštivanje slobode govora, uključujući sve vrste "tehničkog" govora.

  • Zaštita integriteta kreativnog rada.

  • Slobodan i ravnopravan pristup svim informacijama nastalim u javnom sustavu informiranja i svim obrazovnim materijalima koji se koriste u bilo kojoj grani javnog obrazovnog sustava.
Na ovaj način mi podižemo revoluciju koja će osloboditi ljudsku misao. Odbacivanjem privatnog vlasništva nad idejama, stvara se osnova za istinsku ljudsku zajednicu u kojoj će slobodan razvoj svakog pojedinca biti uvjet slobodnog razvoja svih članova ljudskog društva.

(Kompletan tekst Manifesta može se naći na adresi http://moglen.law.columbia.edu. Hrvatski prijevod je ovdje.)Udruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe
Ranije razvijeni softver i dokumentaciju moguće je pronaći na web siteu Udruženja (link)Created by scm