UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"Napomena: web tj. cgi verzija programa za kreiranje indeksa (kazala) pojmova za knjige (mki)
vrti se na Apache web serveru instaliranom na stroj koji nema fiksnu IP adresu i koji obično radi
samo u intervalu između 7 i 22 h. Dakle, moguće je da ovaj link nekada "ne radi" (sada radi).

Link na web (cgi) verziju programa (mki.cgi)Udruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe (link)