UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"

Početna Deklaracija Projekti Aktualnosti Linkovi KontaktNaši ciljevi


Naši tekstovi:

- Uz projekte

- Publicistika

- Stručno

- Popularno

- Ostalo


Zanimljivosti


Download


Arhiva
Projektimki - program za kreiranje kazala pojmova ili imena za knjige (u elektronskom obliku). Pretpostavlja se pdf ili ps format ulaznog dokumenta, a za normalan rad programa potrebno je imati instaliran paket xpdf-utils (program pdftotext). Kazalo se kreira na osnovi liste regularnih izraza za tražene pojmove.

Aktualna (donekle testirana) verzija programa (0.3.1) - mki_v031src.tgz (izdana 08.02.2013.).

Nova verzija programa (0.3.2) - mki_v032src.tgz (izdana 19.04.2013) - uključuje dodatnu funkcionalnost u odnosu na prethodnu verziju (precizniji i brži sistem pretraživanje teksta, "najdetaljniji indeks" koji sadrži kompletan odlomak teksta u okolini tražene riječi, dodatne programske opcije i dr.).

Detaljnije informacije o programu mogu se naći u njegovoj dokumentaciji (u arhivama za download).

Postoji i CGI-verzija programa, odnosno web aplikacija pomoću koje mki može raditi na internetu. Toj se web aplikaciji može pristupati preko ovoga linka.

scm - program za slaganje jednostavnih web stranica odnosno siteova. Program automatski generira proizvoljan broj .html stranica iste "forme" na osnovi podataka spremljenih u konfiguracijske fileove ili dodaje sadržaj na postojeću stranicu. Moguće je složiti stranice sa proizvoljno mnogo "horizontalnih elemenata", ali su "vertikalni elementi" ograničeni na sidebarove - lijevi i desni.

Aktualna (donekle testirana) verzija programa (0.2.1) - scm_v021src.tgz (izdana 14.01.2014.).

Nova verzija programa (0.2.2) - scm_v022src.tgz (izdana 21.04.2014) - uključuje dodatnu funkcionalnost u odnosu na prethodnu verziju (mogućnost kreiranja multipage dokumenata - stavljanje sažetaka sadržaja postova na osnovnu repeating stranicu uz kreiranje dodatnih stranice s kompletnim sadržajem posta, promijenjen redosljed kreiranja nastavaka repeting stranica - kreiraju se odmah nakon kreiranja početne stranice, dodavanje outelemenata (slika, linkova, linkanih dokumenata i sl.), dodavanje text itema u pojedine "sekcije" (repeating iteme) na stranici, brisanje postova, tekst itema, outelemenata, opcija za ispis dodatnih informacija o config i content fileovima potrebnih pri dodavanju i brisanju postova, tekst itema i outelemenata, dodatne opcije ispisa output fileova, tagovi za jednostavnije ubacivanje subcontent itema u list elemente, dodatni inicijalizacijski parametri za program i instancu, dodatne mogucnosti supstitucije IMG taga - za slučaj css koda u konfiguraciji).

Detaljnije informacije o programu nalaze se u njegovoj dokumentaciji (vidi arhivu scm_pdfdocs.tgz).

Postoji web aplikacija za (remote)) administriranje scm-instance. Toj se web aplikaciji (s nekim primjerima scm-instanci) može pristupati preko ovoga linka.

Sinburza - "virtualna tržnica", preko koje bi ljudi mogli razmjenjivati svoja dobra odnosno proizvode, bilo direktno, bilo posredstvom alternativnog (virtualnog) novca. Sustav bi trebao voditi evidenciju o stanju "računa" svakog pojedinog korisnika na osnovi, čega bi mu se omogućavalo da učestvuje određenim ciklusima posredne razmjene dobara.

Idejna razrada sustava Sinburza je u toku. Potrebni su nam ljudi sa odgovarajućim znanjima i idejama koji bi se uključili u ovaj posao.

Neki idejni aspekti ovog projekta razmatraju se u dokumentu Povodom projekta "Sinburza" - Internetska burza dobara.Udruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe (link)


Created by scm