S I N B A D

= SLOBODNE INFORMACIJE =
BOLJA ALTERNATIVA ZA DRUŠTVO
UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"

Početna Deklaracija Projekti Aktualnosti Linkovi KontaktZasad dostupni tekstovi:

Slobodni softver i filozofija slobode - Dostignuća, problemi, perspektive

Slobodna ekonomija ili Ekonomija slobodnih dobara

Virtualna ekonomija i realna pljačka globaliziranog čovječanstva

Zapažanja o (neo)liberalizmu

Kako "osloboditi" hrvatski jezik

Aaron Swartz ili O borbi za slobodu (informacija)

Projektimki - program za kreiranje kazala pojmova ili imena za knjige (u elektronskom obliku). Pretpostavlja se pdf ili ps format ulaznog dokumenta, a za normalan rad programa potrebno je imati instaliran paket xpdf-utils (program pdftotext). Kazalo se kreira na osnovi liste regularnih izraza za tražene pojmove.

Aktualna (donekle testirana) verzija programa (0.3.1) - mki_v031src.tgz (izdana 08.02.2013.).

Nova verzija programa (0.3.2) - mki_v032src.tgz (izdana 19.04.2013) - uključuje dodatnu funkcionalnost u odnosu na prethodnu verziju (precizniji i brži sistem pretraživanje teksta, "najdetaljniji indeks" koji sadrži kompletan odlomak teksta u okolini tražene riječi, dodatne programske opcije i dr.).

Detaljnije informacije o programu mogu se naći u njegovoj dokumentaciji (u arhivama za download).

Postoji i CGI-verzija programa, odnosno web aplikacija pomoću koje mki može raditi na internetu. Toj se web aplikaciji može pristupati preko ovoga linka.

scm - program za slaganje jednostavnih web stranica odnosno siteova. Program automatski generira proizvoljan broj .html stranica iste "forme" na osnovi podataka spremljenih u konfiguracijske fileove ili dodaje sadržaj na postojeću stranicu. Moguće je složiti stranice sa proizvoljno mnogo "horizontalnih elemenata", ali su "vertikalni elementi" ograničeni na sidebarove - lijevi i desni (kompliciranije strukture mogu se pisati ručno).

Aktualna (donekle testirana) verzija programa (0.1.1) - scm_v011src.tgz (izdana 29.11.2013.).

Nova verzija programa (0.2.0) - scm_v020src.tgz (izdana 17.12.2013) - uključuje dodatnu funkcionalnost u odnosu na prethodnu verziju (mogućnost stavljanja različitog sadržaja u repeating elemente stranica sa i bez "ponavljanja" elemenata koda, mogućnost kreiranja nastavaka repeating stranica na kojima postoji ponavljanje elemenata (kreiraju se dodatni html dokumenti na koje se raspoređuju sadržaji stranice prema određenim kriterijima), izbor redosljeda postavljanja sadržaja iz dodatnih fileova i subcontent elemenata s ponavljanjem (istih labela) - moze ići od kraja ili od početka i dr.)

Detaljnije informacije o programu nalaze se u njegovoj dokumentaciji (vidi arhivu scm_pdfdocs.tgz).

Sinburza - "virtualna tržnica", preko koje bi ljudi mogli razmjenjivati svoja dobra odnosno proizvode, bilo direktno, bilo posredstvom alternativnog (virtualnog) novca. Sustav bi trebao voditi evidenciju o stanju "računa" svakog pojedinog korisnika na osnovi, čega bi mu se omogućavalo da učestvuje određenim ciklusima posredne razmjene dobara.

Idejna razrada sustava Sinburza je u toku. Potrebni su nam ljudi sa odgovarajućim znanjima i idejama koji bi se uključili u ovaj posao.

Neki idejni aspekti ovog projekta razmatraju se u dokumentu Povodom projekta "Sinburza" - Internetska burza dobara.Udruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe (link)