UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"Napomena: web aplikacija za administriranje scm-instance (scm_webadmin) stavljena
je na stroj koji nema fiksnu IP adresu i koji obično radi samo u intervalu između 7 i 22 h.

Stroj je trenutačno isključen pa se aplikaciji ne može pristupiti.Udruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe (link)