UDRUGA ZA SLOBODNE INFORMACIJE "SINBAD"

Početna Deklaracija Projekti Aktualnosti Linkovi KontaktNaši ciljevi


Naši tekstovi:

- Uz projekte

- Publicistika

- Stručno

- Popularno

- Ostalo


Zanimljivosti


Download


Arhiva
Stručni tekstoviČlanci - informatika:

Instalacija PostgreSQL (8.3.6) na Debianu 5.0 (Lenny)

Konfiguriranje Debian GNU/Linux gatewaya

Problem konfiguracije grub boot loadera pri zamjeni diskova na GNU/Linux sustavu

Dodavanje hrvatskih slova na tastaturu računala postavljenu prema američkom standardu

Sigurnost operativnog sustava Debian

Regularni izrazi u C-u


Članci - matematika:

Eliptičke funkcije

Wiener-Hopfova metoda u rješavanju integralnih jednadžbi

Möbiusov šah (O geometriji, topologiji i šahovskoj igri)

Problem slagalice (O logičkim igrama i teoriji grupa)

Galilejeva invarijantnost klasične mehanike

O nekim posljedicama Newtonovog zakona gravitacije


Zadaci iz informatike i matematike (za razbibrigu ili zagrijavanje):

C-programiranje

Slaganje SQL queryja

Uvrnuti zadaci iz matematike

Zadaci iz seoske matematikeUdruga "SINBAD" nastavlja rad Udruženja za razvoj slobodnog softvera "Little_Lion" ili LLn_grupe
Ranije razvijeni softver i dokumentaciju moguće je pronaći na web siteu Udruženja (link)Created by scm